WEES VEILIG EN BLY TUIS - GRAFFITI SAL WEER BEGIN AFLEWER NA INPERKING *** GRATIS aflewering op bestellings bo R450 in RSA.

Nie-fiksie / Non-fiction
Taal & Letterkunde / Language & Literature

Results 1 to 15 of 38
Gesorteer volgens:  Titel
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781849944519

Nie-fiksie / Non-fiction: Taal & Letterkunde / Language & Literature

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Taal & Letterkunde / Language & Literature
R 285
R 257Jy spaar R 28
A chronological survey of the world's most influential books. Many books have become classics, must-reads or overnight publishing sensations, but how many can genuinely claim to have changed the way we see and think? In 100 Books that Changed the World, prize-winning author Scott Christianson brings together an exceptional collection of truly groundbreaking books - from scriptures that founded religions, to scientific treatises that challenged beliefs, to novels that kick-started literary genres. This elegantly designed book offers a sweeping, chronological survey of the most important books from around the globe, from the earliest illuminated manuscripts to the age of the ebook publication. Entries include: Iliad and Odyssey, Homer (750 BC), Gutenberg Bible (1450s), The Qur'an (AD 609-632), On the Revolutions of the Heavenly Spheres, Nicolaus Copernicus (1543), Shakespeare's First Folio (1623), Philosophae Naturalis Principia Mathematica, Isaac Newton (1687), Samuel Johnson's Dictionary (1755), The Wealth of Nations, Adam Smith (1776), The Vindication of the Rights of Women, Mary Wollstonecraft (1792), The Communist Manifesto, Karl Marx and Friedrich Engels (1848), Roget's Thesaurus (1852), On the Origin of Species, Charles Darwin (1859), The Interpretation of Dreams, Sigmund Freud (1899), Lady Chatterley's Lover, D.H. Lawrence (1928), The Diary of a Young Girl, Anne Frank (1947), Quotations from Chairman Mao Tse-tung (1964), A Brief History of Time, Stephen Hawking (1988)
Publikasiedatum: 2018-05-05
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9780627025792

Nie-fiksie / Non-fiction: Taal & Letterkunde / Language & Literature

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Taal & Letterkunde / Language & Literature
R 315
R 284Jy spaar R 31
Die behoefte aan 'n publikasie soos die het voortgekom vanuit 'n besef van die omvang van die geknelde situasie waarin Afrikaans hom op die oomblik bevind as gevolg van die drastiese verkleining van sy gebruiksfeer. Van 'n taal wat byvoorbeeld 'n dekade gelede nog een van twee amptelike tale van die land was, met al die ontwikkelingsgeleenthede wat normaalweg tot 'n amptelike taal se beskikking is as gevolg van die blootstelling daarvan aan telkens nuwe situasies waarvoor nuwe terminologie en taalregisters geskep moet word, het dit een van die elf amptelike tale geword, 'n geselskap waarin hy hom prakties in 'n tweede liga saam met nege ander tale bevind ('die inheemses'), terwyl sy voormalige kollega, Engels ('die internasionale'), oor 'n liga van sy eie beskik, een waarin dit die leeueaandeel van die staatlike funksies behartig, met al die ontwikkelingsmoontlikhede wat daarmee gepaard gaan.
Publikasiedatum: 2004-01-03
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9780627022760

Nie-fiksie / Non-fiction: Taal & Letterkunde / Language & Literature

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Taal & Letterkunde / Language & Literature
R 645
R 581Jy spaar R 64
Hierdie is die eerste werklik omvattende boek in Afrikaans oor wat die tekslinguistiek as vakgebied behels. 'n Heel nuwe terrein vir taalkundige navorsing in Afrikaans word ontgin, want die klem val in die besonder op die insigte wat 'n studie van taaltekste (dus groter as die enkelsin) meebring. In hierdie opsig behoort die boek vir studente in die taal- en letterkunde asook almal wat belangstel in effektiewe kommunikasie van groot waarde te wees - as naslaanbron, maar veral as bron waarin 'n volume kennis byeengetrek is wat verdere selfstandige navorsing kan stimuleer.
Publikasiedatum: 1997-01-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9780627021350

Nie-fiksie / Non-fiction: Taal & Letterkunde / Language & Literature

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Taal & Letterkunde / Language & Literature
R 425
R 383Jy spaar R 42
In hierdie boek word vertel hoe Eybers se poesie beinvloed word deur Suid-Afrika en Europa, Afrikaans en Nederlands. Lesers word ingelei in die 'dubbele' wereld van Eybers deur besprekings van gedigte wat die invloed van die nuwe omgewing, van ballingskap en heimwee op haar werk toon. Die boek bevat meer as 60 foto's. Dit is 'n onontbeerlike gids vir die avontuurlike leser wat geboei word deur die verwoordingsvermoe, emosies en leefwereld van Elisabeth Eybers.
Publikasiedatum: 1996-01-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9780627023385

Nie-fiksie / Non-fiction: Taal & Letterkunde / Language & Literature

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Taal & Letterkunde / Language & Literature
R 465
R 419Jy spaar R 46
Watter idee sal blindes van 'n olifant he? Miskien dink hulle dis 'n muur, 'n pilaar of 'n slang. Dit is di? analogie wat uitgebuit word in hierdie eerste Afrikaanse inleidende handboek tot die literatuurwetenskap. Die letterkunde is immers ook 'n omvattende verskynsel en die algemene literatuurwetenskap 'n veelsydige dissipline. Die letterkunde word dus vanuit verskillende teoretiese hoeke beskou. Moderne teoretiese sienings (bv. New Criticism, Nuwe Historisme en Postkolonialisme) word verduidelik deur 'n klassieke teks, Jan Rabie se Droogte, deurlopend m.b.v. hierdie teoriee te belig. Gerigte vrae oor ander Suid-Afrikaanse kortverhale help verder om hierdie nuwer teoriee vir plaaslike lesers bruikbaar te maak. Daarna word basiese vrae oor die literatuurwetenskap behandel. Die boek is 'n onontbeerlike hulpmiddel vir elke ernstige letterkundestudent en 'n moet vir elke onderwyser en dosent wat op hoogte wil bly met ontwikkelinge in die literatuurstudie.
Publikasiedatum: 1998-01-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9780241379844

Nie-fiksie / Non-fiction: Taal & Letterkunde / Language & Literature

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Taal & Letterkunde / Language & Literature
R 430
R 387Jy spaar R 43
Want to learn French fast? This practical, user-friendly, and uniquely visual French language course is perfect for busy people. Teach yourself French in just 12 weeks with DK's Complete Language Pack, which includes an easy-to-follow course, a pocket-sized French phrase book, and a guide to the essentials of French grammar.

The course book in this comprehensive starter pack is DK's 15 Minute French, which has 12 chapters spanning a range of practical themes, including socializing, business, food and drink, travel, and shopping. Each chapter is broken down into 15-minute lessons, which combine vocabulary and grammar essentials with attractive full-colour photographs. Review modules help you track your progress and identify where you need further practice.

The Complete Language Pack also contains a visual French phrase book - including the essential words and phrases you need to get by in French - and a guide to the basics of French grammar. Two free audio apps (one for the 15 Minute book and one for the phrase book) enable you to hear French words and phrases spoken by native speakers. Use the apps alongside the Language Pack's easy-to-use pronunciation guides to perfect your pronunciation and practise French conversation in real-life situations. Whether you're starting from scratch or want to brush up your French, the Complete Language Pack makes French language learning quick, easy, and fun.
Publikasiedatum: 2019-06-18
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9780241379868

Nie-fiksie / Non-fiction: Taal & Letterkunde / Language & Literature

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Taal & Letterkunde / Language & Literature
R 430
R 387Jy spaar R 43
Want to learn Spanish fast? This practical, user-friendly, and uniquely visual Spanish language course is perfect for busy people. Teach yourself Spanish in just 12 weeks with DK's Complete Language Pack, which includes an easy-to-follow course, a pocket-sized Spanish phrase book, and a guide to the essentials of Spanish grammar.

The course book in this comprehensive starter pack is DK's 15 Minute Spanish, which has 12 chapters spanning a range of practical themes, including socializing, business, food and drink, travel, and shopping. Each chapter is broken down into 15-minute lessons, which combine vocabulary and grammar essentials with attractive full-colour photographs. Review modules help you track your progress and identify where you need further practice.

The Complete Language Pack also contains a visual Spanish phrase book - including the essential words and phrases you need to get by in Spanish - and a guide to the basics of Spanish grammar. Two free audio apps (one for the 15 Minute book and one for the phrase book) enable you to hear Spanish words and phrases spoken by native speakers. Use the apps alongside the Language Pack's easy-to-use pronunciation guides to perfect your pronunciation and practise Spanish conversation in real-life situations. Whether you're starting from scratch or want to brush up your Spanish, the Complete Language Pack makes Spanish language learning quick, easy, and fun.
Publikasiedatum: 2019-06-18
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781473662704

Nie-fiksie / Non-fiction: Taal & Letterkunde / Language & Literature

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Taal & Letterkunde / Language & Literature
R 240
R 216Jy spaar R 24
The publishing house of John Murray was founded in Fleet Street in 1768 and remained a family firm over seven generations. Published to coincide with this 'remarkable achievement' and in the anniversary year, Dear Mr Murray is a collection of some of the best letters from the hundreds of thousands held in the John Murray Archive. They reveal not only the story of some of the most interesting and influential books in history but also the remarkable friendships - as well as occasional animosities - between author and publisher, as well as readers, editors, printers and illustrators. Despite the incredible number of letters that were retained by the Murray family, some failed to arrive, others were delayed and some barely survived, but longevity added to the reputation and fame of John Murray and a correspondent in Canada who addressed his letter merely to 'John Murray, The World-wide famous Book & Publishing House, London, England' as early as 1932 could be confident that his letter would arrive. Intended to entertain and inspire, and spanning more than two hundred years, Dear Mr Murray is full of literary history and curiosities: from Charles Darwin's response to the negative reviews of On the Origin of Species to Adrian Conan Doyle challenging Harold Nicolson to a duel for insulting his father in the press; from David Livingstone's displeasure at the proposed drawing of a lion to represent his near-death encounter in Missionary Travels to William Makepeace Thackeray apologising for his drunken behaviour; from Byron berating John Murray for being fooled by his girlfriend's forgery of his signature to the poet James Hogg so desperate for money that he claims he won't be able to afford a Christmas goose; and from Jane Austen expressing concern about printing delays to Patrick Leigh Fermor beseeching Jock Murray not to visit him until he'd completed A Time of Gifts. Complemented by illustrations and reproductions of letters and envelopes, this is the perfect gift for book lovers everywhere.
Publikasiedatum: 2020-01-15
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781485306863

Nie-fiksie / Non-fiction: Taal & Letterkunde / Language & Literature

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Taal & Letterkunde / Language & Literature
R 750
R 675Jy spaar R 75
In hierdie boek- wat in twee dele gepubliseer is en gedeeltelik gebaseer is op E.H. Raidt se Afrikaans en sy Europese verlede - word opnuut gekyk na Afrikaans se veelkantige herkoms: die Europese geskiedenis van Afrikaans (grondig vernuwe en beduidend aangevul) én veral Afrikaans se Afrikaherkoms - oor die opbouproses sedert die 17de eeu om Afrikaans in 1925 as amptelike taal erken te kry, Afrikaans se ontwikkeling as volwaardige standaardtaal in die 20ste eeu en veral die aanneem van die funksies wat hiermee gepaard gaan, Afrikaans se ongelukkige apartheidsverlede en die bevrydings- en versoeningsprosesse wat hierna nodig was. Die wit verlede van Afrikaans word aangevul met die bruin en swart verlede sodat ? gedeelde verlede van die sprekers van Afrikaans na vore kom.

Die storie van Afrikaans is die biografie van Afrikaans soos dit op drie kontinente ontwikkel het: in Europa (waar die ontwikkeling van Nederlands as die basisvorm van Afrikaans gedokumenteer en uitgebeeld word), in Afrika (waar die 17de-eeuse Hollandse dialek met verloop van tyd onder eiesoortige omstandighede en onder invloed van verskeie faktore uiteindelik volwaardig Afrikaans geword het) en vanuit Asië (waar die impak van die taal van die slawe die wordende Afrikaans beïnvloed het tot die vorm wat dit wel geword het). Die outeurs gee aan die hand van talle illustrasies 'n nuwe, meer volledige en inklusiewe blik op Afrikaans se ingewikkelde verlede.

In Deel 1 is die Europese verlede van Afrikaans weergegee. In Deel 2 kom die Afrikaverlede van Afrikaans aan bod. Die boek verken paaie wat nog nie voorheen ontgin is nie en dit sal ? besliste bydrae tot die debat oor Afrikaans se verlede wees.
Publikasiedatum: 2019-04-30
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9781776092338

Nie-fiksie / Non-fiction: Taal & Letterkunde / Language & Literature

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Taal & Letterkunde / Language & Literature
R 230
R 207Jy spaar R 23
Wanneer is dit aantal, wanneer getal? Hoe hou ambisie verband met ambulans? Ry 'n mens in 'n baan, of in 'n laan? Wat is die verskil tussen balhorig en baldadig; belhamels, voorbokke en sondebokke; bulle en ramme, koeie en ooie? Waar kry Afrikaans “berserk” vandaan? Is dit biljoen of miljard? Flagrant? Flambojant? Kritiek of krities? Is knormoer regtig 'n woord? Waar kom die peet in peetouer vandaan? Hoe verskil relikte, relieke en relikwieë? Wanneer tap 'n mens 'n ui? Wat doen jy as jy varkoor gooi? Waar kry volstruis sy naam?

Vir jare al, Sondae net ná elf, word al dié vrae en nog baie meer in die RSG-program Die tale wat ons praat beantwoord. Ook word aktuele sake en interessanthede oor Afrikaans bespreek. Van die deelnemers aan die program is taalkundiges, leksikograwe en huidige en oudlede van die SA Akademie se Taalkommissie.

In hierdie boek bring Jana Luther en Fred Pheiffer, saam met Danny Fourie as samesteller, van die gewildste bydraes deur dié luisteraars en taalkenners byeen. Vir elkeen wat getrou by die radio luister - en almal wat lief is vir Afrikaans!
Publikasiedatum: 2018-08-07
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9780627036071

Nie-fiksie / Non-fiction: Taal & Letterkunde / Language & Literature

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Taal & Letterkunde / Language & Literature
R 180
R 162Jy spaar R 18
Agter hierdie boek le die verwondering oor ons vermoe om stip na letters op papier te kyk en dan te ervaar dat ons 'n ander wereld betree. Hoe kry ons dit reg om na aanleiding van die woorde wat ons lees, nie alleen inligting te bekom nie, maar 'n hele wereld tot stand te verbeel en daarheen te reis? Wat is die rol van die teks hierin? Wat is die rol van die leser? Waarom doen ons dit? Hoe help 'n begrip van ons reise na storiewerelde om ons 'leefwereld' beter te verstaan? 'n Fokus op die werelde van stories maak dit moontlik om tekste krities binne hulle kontekste te lees, sonder om die spesifiekheid van elke teks te verwaarloos of om die betowering van storiewerelde te verloor. Willie Burger is professor in Afrikaanse letterkunde aan die Universiteit van Pretoria. Hy is die outeur van talle navorsingsartikels in verskeie akademiese tydskrifte en was ook as redakteur by publikasies oor vooraanstaande Afrikaanse skrywers betrokke.
Publikasiedatum: 2018-01-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9780799384772

Nie-fiksie / Non-fiction: Taal & Letterkunde / Language & Literature

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Taal & Letterkunde / Language & Literature
R 300
R 270Jy spaar R 30
A new book on Afrikaans's African origins
Finding Afrikaans, a brand-new book by Christo van Rensburg, is now available.
Where did Afrikaans begin? Who spoke Afrikaans first? Was the Cape really Dutch?
How did the Khoi and the Portuguese trade with each other?
What role did slaves play in the origin of Afrikaans?
What is the influence of townships in Afrikaans?
How did the various treks into the heart of the country affect Afrikaans? The language contact that had followed, even the fear of language contact, is one of Afrikaans's important stories.
Writing in the Afrikaans language began in different, and interesting, ways, with strong influences from the Islam. Afrikaans's standardisation is the source of many different and divergent stories.
Finding Afrikaans is also available in Afrikaans as Van Afrikaans gepraat.
Publikasiedatum: 2018-11-09
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9780627036439

Nie-fiksie / Non-fiction: Taal & Letterkunde / Language & Literature

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Taal & Letterkunde / Language & Literature
R 375
R 338Jy spaar R 37
Much has been written about children's literature as a genre, but very little material exists on how to use it in diverse South African classrooms where teachers prepare young learners in literacy skills. Introducing Children's Literature equips the prospective teacher with a strong theoretical introduction to the genre and details how children can be encouraged to become enthusiastic readers. This books also provides insight into - the developmental stages of a child - the history of South African literature, with particular reference to the oral tradition - the role of the adult in establishing a reading culture - practicalities of introducing stories and literature to children in different phases from diverse contexts - the use of illustrations and technology to enhance other literacies - techniques of storytelling and selecting appropriate texts - the influence of the hidden curriculum in terms of moral development, stereotyping, sanitising and representation. The authors collectively have decades of experience in teacher education, teaching at the chalkface and raising their own children to enjoy reading. Many practical suggestions for using children's literature in the classroom makes this book a necessity for teachers, student teachers and parents.
Publikasiedatum: 2017-01-01
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9780627023965

Nie-fiksie / Non-fiction: Taal & Letterkunde / Language & Literature

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Taal & Letterkunde / Language & Literature
R 355
R 320Jy spaar R 35
Designed to be a step-by-step guide to isiZulu, this guide is aimed at the layman and student of comparative languages and contains a detailed list of vocabulary and covers aspects of grammar. English and Afrikaans translations are provided throughout. Previously, African languages were not afforded the same status in South Africa as English and Afrikaans. Now, however, they are included in the 11 official languages. Every chapter begins with an orientation to help the learner. The pictorial vocabulary in the first chapter enables easy reference and visual associations.
Publikasiedatum: 1999-01-08
Klik om te vergroot
Klik om te vergroot
9780627034374

Nie-fiksie / Non-fiction: Taal & Letterkunde / Language & Literature

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Taal & Letterkunde / Language & Literature
R 565
R 509Jy spaar R 56
In die afgelope bykans 30 jaar het 'n groot leemte ontstaan aan omvattende verwysingsbronne en handboeke in die Afrikaanse taalkunde wat op universiteitsvlak voorgeskryf kan word. In 2014 word hierdie leemte gevul deur Kontemporere Afrikaanse Taalkunde. Die feit dat 'n tweede, hersiene uitgawe slegs drie jaar later verskyn, beklemtoon weereens die groot behoefte aan so 'n bron. Die samestelling van hierdie boek bied 'n nuwe blik op die taalkunde en het wye gebruikspotensiaal omdat dit die kernvelde van die taalkunde, en in die besonder van die Afrikaanse taalkunde, dek. Sodoende gee dit nuwe lewe aan 'n belangrike komponent in die bestudering van die Afrikaanse taal: die taalkunde en alles wat daarmee saamhang. Inhoud en konsepte strek van die ontstaan en aard van die Afrikaanse taal, leksikografie en dokumentontwerp tot fonetiek, fonologie, morfologie, sintaksis, semantiek, pragmatiek, taalverwerwing en die normatiewe taalkunde. Al die bestaande hoofstukke is op datum gebring, en 'n ekstra hoofstuk oor sintaksis is bygevoeg om nuwer sieninge te weerspieel. Bydraes deur spesialiste in die onderskeie velde bied daarom die nuutste navorsing en 'n verskeidenheid teoretiese vertrekpunte met die Afrikaanse taalkunde as fokus. Nuwe en moontlik selfs omstrede standpunte sal akademiese gesprek stimuleer, terwyl elke hoofstuk nasionale en internasionale ontwikkelinge op die bepaalde gebied voorle aan 'n nuwe geslag studente, onderwysers, akademici en taalpraktisyns.
Publikasiedatum: 2017-01-01

© All Rights Reserved 2018
A Product of CEIT Development
Koop Afrikaanse en Engelse boeke aanlyn en spaar tot 20% op Nuwe Vrystellings, Topverkopers en Engelse algemene publikasies. Graffiti vir nuwe boeke, topverkopers, opvoedkundige boeke, Christelike boeke en winskopies. Kry ook jou Moleskine Joernaal hier teen 20% afslag.Buy Afrikaans and English books online and save up to 20% on Afrikaans New Releases and Bestsellers, as well as on English general publications. Graffiti for new releases, bestsellers, Christian books, educational books and bargains. Stockist of Moleskine Journals.